FORGOT YOUR DETAILS?

JAKOŚĆ

System Zarządzania Jakością wdrażany w ROMCARBON S.A. jest certyfikowany przez najważniejsze instytucje na poziomie narodowym i międzynarodowym.

Utrzymujemy certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnie ze standardami ISO 9001:2008 i ISO 14001: 2004.

Opakowania z polietylenu przeznaczone do pakowania produktów spożywczych są zgodne z wymogami regulującymi narodowymi i UE w dziedzinie, ich kompatybilność z produktami spożywczymi została udowodniona w wynikach osiągniętych w akredytowanych laboratoriach.

Ochrona środowiska

Wszystkie działania które mogą wpłynąć na środowisko są doskonale kontrolowane, wszystkie współczynniki środowiska (odprowadzenie ścieków, zarządzanie odpadami, itp.) są monitorowane, a poszanowanie ustawodawstwa dot. środowiska jest gwarantowane przez istnienie procedur wewnętrznych znane i stosowane przez cały personel.

Certificat cf. 9001-page-001

Certificat cf. ISO 14001-page-001

TOP
  Download Catalog